Qui som?

Qui som? Descripció i missió

La crisi de la covid-19 i les seves conseqüències com són el confinament ha generat diverses necessitats al barri així com més situacions de precarietat i vulnerabilitat, agreujant una situació prèvia que ja no era favorable a les classes populars. Això ha fet que les veïnes ens adonem de la importància de les xarxes comunitàries. Els vincles socials ens permeten donar-nos suport mutu i afrontar les situacions més límit de manera col·lectiva, com no pot ser d’altra manera. Tanmateix, l’Esquerra de l’Eixample és un barri que, per la mateixa composició urbanística i la manca d’espais públic on trobar-nos, no està cohesionat i hi falten aquests vincles entre veïnes. El resultat és que sovint pensem que els problemes només ens afecten a nosaltres, individualitzant-los, i sent incapaces de detectar i compartir les nostres necessitats i les de les nostres veïnes.

Enfront d’aquesta situació, des dels inicis del confinament, el jovent de l’Esquerra de l’Eixample hem impulsat una Xarxa de Suport Mutu per respondre a les necessitats d’aquelles veïnes més vulnerables. Actuem en diversos fronts segons la detecció de necessitats i problemàtiques que ens fan arribar les mateixes veïnes:

  • Tasques logístiques (fer la compra, passejar gossos…)
  • Tasques de cura a infants, gent gran i persones vulnerables davant la situació de tancament d’escoles mentre els pares segueixen treballant, així com les situacions de vulnerabilitat de les treballadores familiars i gent gran que ha quedat aïllada.
  • Assessorament laboral davant de tots els casos d’acomiadaments i abusos, gràcies a un grup d’advocades laboralistes del barri que s’han unit a la Xarxa
  • Assessorament sanitari per tots aquells dubtes sorgits arran de l’emergència sanitària pel covid-19, gràcies a les treballadores sanitàries del barri que s’han unit a la Xarxa.
  • Acompanyament psicològic i telefònic per totes les situacions d’estrès, angoixa, pressió emocional i sensació de soledat que ens està causant el confinament, gràcies a un grup de psicòlogues i de les mateixes veïnes que hem posat en contacte per cuidar-se entre elles.
  • Suport a les problemàtiques d’impagament de lloguers i hipoteques, a causa de l’onada d’acomiadaments laborals i tancament d’empreses, gràcies a la Xarxa d’Habitatge de l’Esquerra de l’Eixample
  • Distribució de mascaretes confeccionades per les cosidores del grup de mascaretes de l’EE, sorgit a partir de la Xarxa de Suport Mutu. Això ens permet oferir mascaretes gratuïtes i reutilitzables, per totes aquelles que no poden accedir a aquest producte sanitari, sigui per escassetat o pels preus impossibles degut a l’especulació dels proveïdors.
  • Recollida i distribució d’aliments per totes aquelles que s’han quedat sense ingressos i no poden realitzar la compra d’aliments.
Principis i objectius

Volem atendre les necessitats dels veïns i veïnes, oferint-nos Suport Mutu. No advoquem ni per l’assistencialisme ni per la caritat, sinó per donar eines en el camí d’emancipar-nos col·lectivament d’aquelles limitacions que ens imposa el sistema.

Volem que les veïnes receptores també s’integrin i col·laborin amb la Xarxa per ajudar altres veïnes.

Volem enxarxar-nos amb la resta d’entitats, veïnes i comerços de barri per coordinar una resposta col·lectiva. Volem una Xarxa forta per suportar tots els embats i afrontar-los.

Volem formar-nos i proveir-nos d’eines de suport mutu i acció col·lectiva que ens serveixin en el camí per alliberar-nos de les limitacions imposades en el sistema capitalista

Així mateix, creiem que la tasca de la Xarxa de Suport Mutu no s’acabarà després del confinament, ja que la situació de crisi econòmica i social post-confinament farà necessària la continuació i l’enfortiment de les xarxes comunitàries i dels vincles de suport. Ens necessitem a totes per afrontar el que vindrà i poder respondre i organitzar-nos col·lectivament.